Mihin uskomme

Tunnustamme perinteisen juutalaisen kirjallisuuden arvon, mutta ainoastaan niiltä osin kuin se on Jumalan Sanan tukemaa ja Sanan mukaista. Emme missään tapauksessa pidä kyseistä kirjallisuutta sitovana uskon ja elämän suhteen.

Uskomme yhteen, suvereeniin Jumalaan, joka on olemassa kolmessa persoonassa: Isä, Poika ja Pyhä Henki; joka on täydellinen pyhyydessä, ääretön viisaudessa, rajoittamaton voimassa ja mittaamaton rakkaudessa. Uskomme, että Jumala on kaiken luodun lähde ja, että kaikki luotiin välittömästi Hänen voimansa kautta.

Uskomme, että rakastamalla maailmaa ja antamalla Poikansa sen lunastamiseksi, Isä Jumala sai aikaan iankaikkisen pelastuksen.

Uskomme, että Jeesus Messias on ollut iankaikkisuudesta ja on yhdenvertainen Isä Jumalan kanssa; että Hän tuli ihmiseksi neitsyestä syntymisen kautta niin, että Hänellä on sekä Jumalan että ihmisen luonto.

Uskomme, että Hän eli synnittömän elämän ja oli täysin kuuliainen Laille. Uskomme Hänen sovituskuolemaansa, hautaamiseensa, ruumiilliseen ylösnousemukseensa, taivaaseen astumiseensa ja ylipapilliseen esirukoukseensa. Uskomme, että Hän palaa ruumiillisesti voimassa ja kunniassa.

Uskomme, että Pyhä Henki on yhdenvertainen ja yhtälailla iänkaikkinen Isän ja Pojan kanssa, että Hän oli aktiivisesti mukana luomistyössä ja on edelleen aktiivinen kaitselmuksessa. Uskomme, että Hän näyttää maailmalle todeksi synnin ja vanhurskauden ja tuomion, että Hän uudestisynnyttää, pyhittää, kastaa, asuu uskovassa, sinetöi, johdattaa ja varustaa kaikki uskovat lahjoillaan.

Uskomme, että ihminen luotiin Jumalan kuvaksi; että Eedenin puutarhassa esivanhempamme menettivät viattomuutensa tottelemattomuutensa vuoksi ja sekä he että heidän jälkeläisensä joutuivat eroon Jumalasta ja kärsivät fyysisen ja hengellisen kuoleman ja että kaikki ihmiset, lukuunottamatta Jeesusta Messiasta, ovat luonteessaan ja teoissaan syntisiä.

Uskomme, että Jeesus Messias kuoli syntiemme tähden - Kirjoitusten mukaan - valtuutettuna sijaisuhrina ja että kaikki, jotka uskovat Häneen, vanhurskautetaan, ei heidän omien vanhurskaiden tekojensa ansiosta, vaan Hänen täydellisen vanhurskautensa ja sovitusverensä ansiosta ja ettei ole muuta nimeä taivaan alla, jossa meidän pitäisi pelastuman.

Uskomme, että Israel on liittokansa, jonka kautta Jumala jatkaa tarkoitusperiensä toteuttamista ja että seurakunta on uuden liiton mukaisesti valittu ihmisjoukko, ja koostuu sekä juutalaisista että ei-juutalaisista, jotka tunnustavat Jeesuksen Messiaaksi ja Vapahtajaksi.

Uskomme, että Jeesus tulee henkilökohtaisesti takaisin viedäkseen päätökseen Hänen valtakuntaansa koskevat profetiat.

Menu

Etusivullep

Mihin Uskomme

Miksi uskomme, että Juutalainen tarvitsee Messiaan

Mitä teemme

Rabbien dilemma