Juuri tästä on kysymys juutalaisten evankelioinnissa. Meidän juutalaiskansamme ei halua kuulla evankeliumia; monet kuvittelevat tietävänsä mitä aiomme sanoa ja ovat jo päättänneet, ettei se koske heitä. Tämä on rakkautta, kun voimme kertoa heille mahdollisimman tarkasti siitä, mitä Jeesus on tehnyt heidän puolestaan. Monille kristityille on edelleen vaikea uskoa, että juutalaiset todella tarvitsevat Jeesusta. Miksi?

Juutalaiskansa on käynyt pitkän vainojen tien. Surullista on se, että tunnustava kirkko on usein ollut antisemitismin lähde. Kristityt ovat tulleet kasvavassa määrin tietoisiksi juutalaishistoriasta, ja siitä tosiasiasta, että monet, jotka väittivät edustavansa Jeesusta, syyllistyivät mielivaltaisuuksiin juutalaisia kohtaan. Monet kristityt ovat tulleet herkiksi kaikelle mikä haiskahtaa anti-semitismille. Jeesukseen uskovina juutalaisina olemme kiitollisia tästä herkkyydestä, varsinkin kun se johtaa erityiseen hienotunteisuuteen ja rakkauteen evankelioinnissa.

Samanaikaisesti jotkut kristityt ystävämme ovat yliherkkyydessä ajautuneet toiseen äärilaitaan. He ovat tulleet siihen tulokseen, että juutalaiset eivät tarvitse Jeesusta, ja että on julmaa ja ylimielistä – jopa antisemististä – ehdottaa, että he tarvitsisivat häntä. Monissa tapauksissa he ovat tulleet tällaiseen johtopäätökseen keskusteltuaan juutalaisten ystäviensä kanssa, joiden mielipiteitä he suuresti arvostavat.

Jeesus sanoi : ” Minä olen tie, totuus ja elämä: ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani.” Uskomme, että Kristuksen sanojen hyväksyminen tarkoittaa myös, että hyväksymme etuoikeuden ja taakan viestittää Hänen sanansa muille, jopa silloinkin, kun ne ovat loukkaukseksi kuulijalle.

Roomalaiskirjeen luvussa 11, apostoli Paavali puhuu osittaisesta paatumuksesta, hengellisestä sokeudesta, joka on kohdannut Israelin kansaa. Jos emme pidä Raamattua Jumalan totuutena, silloin moinen puhe sokeudesta ja paatumuksesta olisi halventavaa. Mutta, jos Raamattu on totta, niin tosiasia on, että koko juutalaiskansa on annettu epäuskon valtaan evankeliumin suhteen, eivätkä historian tässä vaiheessa pysty näkemään totuutta. Paavali sanoo, ettei tämä ”osittainen sokeus” ole täydellinen, eikä pysyvä. Suurin osa ihmisistä tietää, että Jeesuksen ensimmäiset seuraajat olivat juutalaisia, kuin myös että ensimmäiset lähetystyöntekijät olivat ” kääntyneitä juutalaisia” , jotka saarnasivat evankeliumia pakanoille. Eräässä mielessä he eivät kuitenkaan olleet kääntyneitä juutalaisia – he olivat kääntyneitä syntisiä, jotka sattuivat olemaan juutalaisia. He pysyivät juutalaisina, eivätkä koskaan kieltäneet perintöään eivätkä esivanhempiensa uskoa. He olivat osa uskovaa juutalaisjäännöstä, jotka Jumala kutsui seuraamaan Jeesusta. Me, Juutalaiset Jeesukselle, olemme osa uskovaa jäännöstä ja Jumala on siunannut yrityksemme lisätä juutalaisia tähän jäännökseen.

Jeesukseen uskovina juutalaisina koemme myötätuntoa niitä kohtaan, joita evankeliumi loukkaa, mutta emme hyväksy sitä käsitystä, että olisi loukkaavaa kertoa juutalaisille Jeesuksesta. Me juutalaiset, jotka olemme löytäneet uskon ja iankaikkisen elämän Jeesuksessa, muistamme miltä meistä aikoinaan tuntui. Useimmat meistä pitivät vähintäänkin pikku riesana sellaisia uskovia, jotka kasvoista kasvoihin jakoivat evankeliumin kanssamme, jos ei suorastaan vakavana ärsyttämisenä. Nyt kiitämme Jumalaa niistä, jotka välittivät meistä niin paljon, että kertoivat meille mitä emme halunneet kuulla.

Meidän missiomme ei ole tunkeilua. Yksinkertaisesti haluamme kutsua juutalaisia huomioimaan Pelastajan sellaisella tavalla, etteivät he voi tyrmätä asiaa sillä verukkeella, että Hän kuuluu joillekin muille. Uskomme, että on mahdollista vetää juutalaisten huomio Jeesuksen puoleen kunnioittavalla, rakastavalla ja hyväätarkoittavalla tavalla.

Olemme kiitollisia monista kristityistä, jotka seisovat kanssamme ja ovat valmiita kohtaamaan epämiellyttäviä tilanteita Kristuksen tähden ja heidän halustaan nähdä juutalaiset ystävänsä matkalla taivaaseen. Silti, asiamme kiistanalainen luonne on tehnyt vaikeaksi voittaa monien kristittyjen ystävyys ja tuki, kun he kokevat, ettei ole kohteliasta kertoa ihmisille, että he tarvitsevat Jeesusta, jos heillä jo on oma uskontonsa.

Emme pakota ketään keskustelemmaan kanssamme. Kun olemme esittäneet ihmisille kutsun vuorovaikutukseen kanssamme – oli se sitten traktaatin, mainostaulun, evankelioivan mainoksen tai vaikkapa puhelimen välityksellä - he voivat valita joko välttää, omaksua, tai etsiä lisää tietoa Jeesuksesta.

MITEN JUUTALAISYHTEISö SUHTAUTUU JUUTALAISET JEESUKSELLE JÄRJESTÖÖN?

Meitä vastaan on organisoitua vastustusta, ja vaikka niin kummalliselta kuullostaakiin, se rohkaisee meitä. Vastustajamme tuo esille sen tosiasian, että yhä useammat juutalaiset ovat alkaneet uskoa Jeesukseen. Meille on kunnia, että meitä ”syytetään”, koska Jumala saa siitä tunnustuksen. Me koroitamme Jeesusta, sillä ainoastaan Hän voi vetää juutalaiset ja pakanat luokseen.

Sen tähden, että olemme vahvasti näkyvillä, eivät monet johtavassa asemassa olevat juutalaiset halua olla missään tekemisissä järjestömme kanssa. Monet ovat yrittäneet tehdä järjestöstämme ”laittoman”, jopa sillä tavalla, että väittävät meidän olevan kultti tai eksoottinen uusi uskonto. Useimmat sanovat meidän olevan epärehellisiä ja petollisia, kun kieltäydymme luopumasta juutalaisesta identiteetistämme, sillä he uskovat, ettei kukaan, joka uskoo Jeesukseen, voi olla juutalainen. Osaksi heidän yrityksensä kaivaa maata uskottavuutemme alta on tarkoitettu pitämään juutalaiset etsijät kaukana meistä. Vastustajamme tietävät myös, että olemme riippuvaisia ystävyydestä ja tuesta, jota saamme sisariltamme ja veljiltämme Kristuksessa. Jos kyseenalaistetaan yleisesti juutalaisevankeliointi ja erityisesti Juutalaiset Jeesukselle järjestön rehellisyys, se samalla lyö kiilan meidän ja monien Kristuksen Ruumiin jäsenten välille.

MITEN MENESTYKSEKES ON VASTUSTAJASI?

Estäessään juutalaisia kuulemasta meitä, meidän vastustajamme suurimmaksi osaksi vaikuttaa niihin, jotka eivät ole valmiita ”kulkemaan virtaa vastaan”. Suoraan sanoen ne juutalaiset, jotka vakavissaan harkitsevat Jeesusta, ovat jo alkaneet kyseenalaistaa uskonnolliset auktoriteetit ja ovat huomanneet, että heidän täytyy tutkia tiettyjä asioita itse. Jotkut saattavat olla alunperin epäluuloisia Juutalaiset Jeesukselle järjestön suhteen, sen perusteella mitä ovat kuulleet. Kuitenkin, kun se aika on, heillä on mahdollisuus itse saada selville, keitä me olemme ja mihin uskomme.

Se on ironista,että vastustajamme ovat menestyneet kirkon piirissä. Liberaalien ja jopa vähemmän liberaalien kristittyjen piireissä on tullut suosituksi väite, että juutalaiset saavat pelastuksen ilman Kristusta. He sanovat, että sen tähden juutalaisevankeliointi on tarpeeton yritys, se on jopa epäkristillistä. Näin tapahtuu, kun kristityt näkevät lähetyskäskyn niiden ystäviensä ja kollegojensa silmin, jotka eivät ole uskossa.

Vaikka myötätuntoa juutalaisten herkkyyttä kohtaan arvostetaan, se muuttuu traagiseksi silloin, kun sen sallitaan korvata Raamattuun perustuva lähetystyön filosofia. Kuinka kukaan voisi olettaa Kirjoitusten perusteella, että olisi loukkaavaa kertoa juutalaiselle juutalaiseksi syntyneen Jeesuksen rakkaudesta. Kuinka voisi olla loukkaavaa kertoa suuresta uhrauksesta, jonka Hän teki kansansa puolesta ? Kuinka voisi olla loukkaavaa tarjota ylenpalttista elämää, jonka Hän antaa ?

Epäuskoiset juutalaiset, jotka ovat halukkaita ”kulkemaan virtaa vastaa” tutustuakseen evankeliumiin, aavistavat mikä on panoksena – heidän oma pelastuksensa. Valitettavasti, joillekin kristityille pelkkä pelastumattomien juutalaisten ystävyys ja arvostus näyttää määrittelevän heidän käsityksensä juutalaisten evankelioinnista. Jos sanotaan ääneen, että Jeesus on ainoa tie pelastukseen, se saattaisi tarkoittaa vaaraa tulla torjutuksi. Lisäksi, sellainen kristitty johtaja, joka julkisesti hyväksyy Juutalaiset Jeesukselle järjestön, saattaisi joutua melkoisen tulituksen kohteeksi, ja harvat ovat valmiita siihen. Jeesukseen uskovina juutalaisina, meillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin ilmaista kantamme ja kestää tulitus.

Jos emme olisi vakuuttuneita siitä, että Jeesus on ainoa tie pelastukseen, emme olisi luopuneet siitä kunnioituksesta ja hyväksynnästä, jota nautimme juutalaisyhteisössä. Olemme vakkuuttuneita siitä, että kysymyksessä on kansamme pelastus, ja sen tähden meidän täytyy tavoittaa heidät ja ottaa tämä riski.

Menu

Etusivullep

Mihin Uskomme

Miksi uskomme, että Juutalainen tarvitsee Messiaan

Mitä teemme

Rabbien dilemma